Uslovi korišćenja i prodaje

Opšti uslovi

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) privredno društvo URBAN-LINE DOO svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.urbanline.rs, obaveštava:

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.urbanline.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva URBAN-LINE DOO. Beograd, Požeška 31, 11030 Beograd, Srbija, mat.br. 20737611, PIB:107076481, šifra delatnosti 4759, telefoni: 011 245 18 52, 064 218 96 52, email: office@urbanline.rs
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 -dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice www.urbanline.rs smatra prodajom na daljinu
 • da se osnovna obeležja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.urbanline.rs i definisana su za svaki pojedinačni proizvod.
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.urbanline.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana za svaki pojedinačni proizvod.
 • da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano u opisu i specifikaciji svakog pojedinačnog proizvoda na sajtu www.urbanline.rs.
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal koji se može kupiti preko internet sajta www.urbanline.rs, kao i u korpi.
 • da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om
 • da u cenu nisu uračunati troškovi dostave. Čim dodate artikle u korpu, troškovi dostave biće vidljivi u korpi.
 • Važi ona cena artikla koja je bila vidljiva u vreme kupovine. Sve cene su trenutne i redovno ažurirane.
 • Dostupnost i cene proizvoda su podložne promenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cena. U slučaju pogrešno istaknute cene, nastojaćemo da je ispravimo što je pre moguće.
 • da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.urbanline.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke,  uplatom na račun, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu. Detaljnije o načinima plaćanja dato je na strani NAČINI PLAĆANJA.
 • da je potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe

 

Uslovi isporuke i montaže

 • Kupljene proizvode preko online prodavnice isporučujemo putem kurirskih službi City Express i Gebruder Weiss, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE I MONTAŽE.
 • Dostavu vrše kurirske službe prema važećem cenovniku. Isporuka se plaća prilikom preuzimanja pošiljke, direktno kuriru  gotovinom, ukoliko se odlučite za plaćanje poručenih proizvoda pouzećem. Isporuku možete platiti i direktno nama po predračunu za naručenu robu ukoliko se odlučite za opciju plaćanja na naš račun u banci ili platnom karticom. Obaveštenje o ceni isporuke će se videti u korpi prilikom pregleda same korpe.

 

Reklamacije

 • Prodavac je dužan da isporuči kupcu robu koja je saobrazna ugovoru. Smatra se da je isporučena roba saobrazna ugovoru: 
 1. ako odgovara opisu koji je dao prodavac, i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao kupcu kao uzorak ili model;
 2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora;
 3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, odnosno proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
 • Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac URBAN-LINE DOO. Postupak rešavanja reklamacija možete pronaći na strani REKLAMACIJE.

 

Zamena robe

 • Ako nakon prijema proizvoda, potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi proizvod, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti isti u roku od 14 dana na način kako je to definisanona strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.

 

Pravo na odustajanje

 • Ako u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod, uroku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE

 

Vodič za upotrebu i garancija kvaliteta

 • URBAN-LINE DOO garantuje da će proizvod u garntnom roku biti ispravan i služiti svojoj nameni, ako se  koristi u skladu sa njegovom namenom i vodičem za upotrebu.
 • Garantni rok je 2 godine od dana prodaje robe krajnjem potrošaču. Vodič za upotrebu i garanciju kvaliteta možete pročitati ovde.

 

 Podaci o privrednom društvu:

Naziv: URBAN-LINE DOO BEOGRAD

Sedište: Požeška 31, 11030 Beograd

Šifra delatnosti: 4759

Matični broj: 20737611

PIB: 107076481

Registracija: APR Beograd br. Reg. BD 60667/2011

Broj Potvrde o izvršenoj registraciji za PDV: 0001246443

Naziv Banke: Banca Intesa ad Beograd

Tekući dinarski račun: 160-0000000353979-95

e-mail: office@urbanline.rs

 

 S poštovanjem

URBAN LINE DOO