Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

Urban-line doo je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova, koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je trgovac ponudio.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu, u zavisnosti od toga šta nastupi prvo.

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji.

 

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon +381 11 245 18 52, +381 64 218 96 52 ili nam pošaljite email na adresu: office@urbanline.rs   sa sledećim podacima:

  • broja računa/otpremnice,
  • broj dinarskog tekućeg računa
  • naziv banke u kojoj imate navedeni račun. 


Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine. 


Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini. 


U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, URBAN LINE je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili DINA metode plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 


 

.