Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sadrži informacije o tome kako URBAN-LINE doo Beograd obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) („ZZPL“).

Ovo Obaveštenje namenjeno je:

 • (Potencijalnim) kupcima;
 • Saradnicima;
 • Posetiocima veb-sajta i ostalim licima koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.

 

 1. Naši kontakt podaci

Privredno društvo URBAN-LINE doo Beograd („Urban Line“ ili „mi“) obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svojstvu rukovaoca i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti. Kontakt podaci Urban Line-a su:

Privredno društvo URBAN-LINE doo Beograd 

Ul. Požeška 31, 11030 Beograd

Telefon: + 381 11 245 18 52 (ponedeljak-petak, 10h - 20h)

E-mail: office@urbanline.rs

 

 1. Koje podatke o ličnosti Urban Line obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?

2.1 Podaci o (potencijalnim) kupcima

 • U svrhu registracije na našem veb-sajtu obrađujemo podatke o ličnosti potencijalnih kupaca i to: identifikacione i kontakt podatke, podatke o adresi, lozinku, po osnovu preduzimanja radnji na zahtev lica pre zaključenja ugovora (čl. 12. st. 1 tč. 2 ZZPL-a);

 

 • U svrhu upotrebe korisničkog naloga (korisnički panel), obrađujemo Vaše identifikacione podatke, kontakt podatke, podatak o datumu rođenja, lozinku, cookie podatke, izbor proizvoda, porudžbine, omiljene proizvode, podatke o vaučeru, po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12. st. 1 tč. 2 ZZPL-a);

 

 • U svrhu pružanja usluga projektovanja enterijera obrađujemo Vaše identifikacione i kontakt podatke, po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12. st. 1 tč. 2 ZZPL-a);

 

 • U svrhu realizacije kupoprodaje, kao i u svrhu naplate potraživanja (evidencija dužnika) obrađujemo podatke o ličnosti kupaca i to: identifikacione i kontakt podatke, podatke o adresi dostave, podatke o predmetu kupoprodaje, finansijske podatke, podatke o interakciji koju ostvarujete sa nama, po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12. st. 1 tč. 2 ZZPL-a);

 

 • U svrhu pružanja korisničke podrške i rešavanja reklamacija, kao i u svrhu slanja administrativnih poruka, obrađujemo Vaše identifikacione i kontakt podatke i podatke o interakciji koju ostvarujete sa nama (e-mejl, telefon, poruke, komunikacija uživo, poruke na društvenim mrežama), po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12. st. 1 tč. 2 ZZPL-a);

 

 • U svrhu ostvarivanja pogodnosi (Loyalty program), obrađujemo podatke o ličnosti kupaca i to: identifikacione i kontakt podatke i podatke o kupoprodajama, po osnovu našeg legitimnog interesa radi unapređenja prodaje (čl. 12. st. 1 tč. 6 ZZPL-a);

 

 • U svrhu vođenja evidencije nerealizovanih kupoprodaja (odustanak od strane kupca prilikom dostave), obrađujemo Vaše identifikacione i kontakt podatke i podatak o artiklu, po osnovu našeg legitimnog interesa radi sprečavanja finansijskog gubitka (za prevoz) (čl. 12. st. 1 tč. 6 ZZPL-a);

 

 • U svrhu povraćaja pogrešno uplaćenih sredstava i vođenja evidencije zahteva za ostvarivanje prava lica iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, obrađujemo Vaše identifikacione i kontakt podatke, finansijske podatke, podatke o interakciji sa Urban Line-om, po osnovu zakonske obaveze (čl. 12. st. 1 tč. 3 ZZPL-a);

 

 • U svrhu zaštite lica i imovine (video nadzor na prodajnom mestu) obrađujemo podatke o video snimku (lično dobro lica), po osnovu legitimnog interesa radi zaštite lica i imovine (čl. 12 st. 1 tač. 6 ZZPL);

 

 • U svrhu direktnog oglašavanja (putem e-mejla i telefona) obrađujemo Vaše kontakt podatke, u svrhu vođenja naloga na društvenim mrežama obrađujemo cookie podatke i podatke o interakciji na društvenim mrežama i u svrhu preciznijeg targetiranja, obrađujemo Vaše cookie podatke, po osnovu Vašeg pristanka (čl. 12. st. 1 tč. 1 ZZPL-a).

2.2 Podaci o saradnicima

 • U svrhu vođenja evidencije saradnika, obrađujemo podatke o ličnosti saradnika i to: identifikacione i kontakt podatke i podatke o funkciji, po osnovu našeg legitimnog interesa radi ostvarivanja poslovne saradnje (čl. 12. st. 1 tč. 6 ZZPL-a).

2.3 Podaci o posetiocima veb-sajta i ostalim licima koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama

 • U svrhu pružanja korisničke podrške, obrađujemo Vaše identifikacione i kontakt podatke i podatke o interakciji sa nama (e-mejl, telefon, poruke, komunikacija uživo, poruke na društvenim mrežama), po osnovu legitimnog interesa u vidu pružanja korisničke podrške (čl. 12. st. 1 tč. 6 ZZPL-a);

 

 • U svrhu vođenja evidencije zahteva za ostvarivanje prava lica iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, obrađujemo Vaše identifikacione podatke i podatke o interkaciji sa nama, po osnovu zakonske obaveze (čl. 12. st. 1 tč. 3 ZZPL-a);

 

 • U svrhu vođenja statistike o posetama i ponašanju na stranicama, obrađujemo cookie podatke, po osnovu našeg legitimnog interesa (čl. 12. st. 1 tč. 6 ZZPL-a).

 

 1. Upotreba kolačića i drugih sličnih tehnologija

Urban Line na svom veb-sajtu koristi kolačiće (cookies). 

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se skladište na Vašem uređaju prilikom posete našeg veb-sajta. Na Urban Line veb-sajtu postoje različite vrste kolačića koji se koriste u različite svrhe. Kolačiće postavlja neposredno Urban Line (tzv. kolačići prve strane) i treća lica (tzv. kolačići treće strane).

Koje vrste kolačića koristimo?

 • Neophodni kolačići

Ovi kolačići omogućavaju osnovno funkcionisanje Urban Line veb-sajta i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje našeg veb-sajta.

 • Statistički kolačići 

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt radi poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta. Ove kolačiće obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa.

 • Marketing kolačići

Ove kolačiće koristimo za prikazivanje sadržaja i reklama, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Kolačiće marketinga koriste i druge kompanije sa kojima sarađujemo kako bi Vam prikazale reklame vezane za proizvode i servise koji Vas interesuju. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak.

 1. Legitimni interes

U određenim slučajevima Urban Line vrši obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6) ZZPL). Legitimni interes Urban Line-a ogleda se u pružanju korisničke podrške, unapređenju prodaje, sprečavanja finansijskog gubitka (za prevoz), kao i ostvarivanju poslovne saradnje sa saradnicima i sl.

 1. Da li delimo Vaše podatke o ličnosti i da li ih prenosimo u druge države?

Urban Line deli Vaše podatke o ličnosti sa sledećim primaocima:

 • Kompanija koja održava naš sajt i na čijim serverima skladištimo podatke;
 • Računovodstvena firma koja je zadužena za finansijski deo poslovanja;
 • Agencija koja prevozi i montira robu;
 • Agencija za projektovanje enterijera;
 • Kurirske službe;
 • Društvene mreže (Facebook, Instagram, YouTube (Google), LinkedIn, Pinterest, Twitter):
 • Banke;
 • Advokati, MUP, sud.

Kako se neki primaoci podataka ne nalaze u Republici Srbiji, tako podatke o ličnosti prenosimo u druge države. Prenos podataka o ličnosti vrši se na osnovu primerenog nivoa zaštite i uz primenu odgovarajućih mera zaštite propisanih čl. 64 i 65 ZZPL-a.

 1. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

U svrhu registracije na veb-sajtu i slanje administrativnih poruka, kao i upotrebe korisničkog naloga (korisnički panel), Vaše podatke o ličnosti obrađujemo za vreme trajanja Vašeg naloga na našem veb-sajtu.

U svrhu pružanja korisničke podrške i rešavanja reklamacije, Vaše podatke o ličnosti obrađujemo 2 godine.

U svrhu realizacije kupoprodaje, pružanja usluga projektovanja enterijera, povraćaja pogrešno uplaćenih sredstava i naplate potraživanja (evidencija dužnika), obrađujemo Vaše podatke o ličnosti 10 godina.

U svrhu ostvarivanja pogodnosti (Loyalty program), kao i u svrhu vođenja evidencije podnetih zahteva za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose, obrađujemo Vaše podatke 3 godine.

U svrhu vođenja evidencije nerealizovanih kupoprodaja (odustanak od strane kupca prilikom dostave), Vaše podatke obrađujemo 3 godine.

U svrhu direktnog oglašavanja (putem e-mejla i telefona), vođenja naloga na društvenim mrežama, preciznijeg targetiranja i statistike o posetama i ponašanju na stranicama, obrađujemo Vaše podatke do opoziva pristanka, tj. do podnošenja prigovora.

U svrhu zaštite lica i imovine (video nadzor na prodajnom mestu) obrađujemo Vaše podatke 30 dana.

U svrhu vođenja evidencije saradnika, obrađujemo podatke o ličnosti saradnika do prestanka saradnje.

 1. Koja su Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti?

U vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ostvarujete sledeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka.

Istovremeno, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da obrada podataka o ličnosti nije u skladu sa važećim zakonom.

Podaci za kontakt su:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd

office@poverenik.rs

+381 11 3408 900

 

Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

 1. Pravo na opoziv pristanka

Davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti ne predstavlja zakonski ili ugovorni uslov, niti je preduslov za zaključivanje bilo kakvog ugovornog odnosa sa nama. Davanje pristanka je dobrovoljno i možete ga povući u bilo kom trenutku podnošenjem zahteva za opoziv putem e-mail adrese: office@urbanline.rs. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 1. Pravo na prigovor

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu vaših podataka koja se zasniva na legitimnom interesu. Prigovor možete podneti putem e-mail adrese: office@urbanline.rs. Ukoliko podnesete prigovor, dužni smo da prekinemo sa obradom Vaših podataka, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Dodatno, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja. U tom slučaju vaši kontakt podaci ubuduće neće biti obrađivani za navedenu svrhu.

 1. Obaveznost davanja podataka

Davanje podataka o ličnosti (potencijalnog) kupaca, neophodan je uslov za dostavljanje kupljene robe (identifikacioni i kontakt podaci, podaci o adresi dostave) i registracije na našem veb-sajtu (identifikacioni i kontakt podaci, podaci o adresi, lozinka). U slučaju nedavanja podataka, Urban Line neće biti u mogućnosti da Vam dostavi kupljenu robu, niti ćete biti u mogućnosti da se registrujete na naš veb-sajt.