Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena (Važi samo za Online porudžbine). Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje i montažu robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Vaša izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. 

1. Vašu izjavu o odustanku možete dostaviti na našu e-mail adresu office@urbanline.rs  ili poslati poštomna adresu URBAN-LINE DOO. Kajmakčalanska 59, 11050 Beograd i naglasiti za internet prodaju.

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.

2. Nakon što primimo Vaš e-mail ili poštu, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.

3. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate ako ste pravno lice) i zajedno sa robom, pošaljete kurirskom službom na adresu koju vam bude poslata na Vaš e-mail.

4. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni, zapakovani u originalnu ambalažu i oblepljenu samolepljivom trakom. Kao kupac, u obavezi ste da snosite troškove vraćanja robe na našu adresu. Da bi ste ostvarili pravo na povraćaj sredstava, nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koja će vam biti poslata na Vaš e-mail. Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji ste naveli u obrazcu u roku od 10 radna dana. Ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj.pečatom.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, URBAN-LINE d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

***

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal iste, više ili niže cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja 011 245 1852 ili 064 218 9652 ili nam pošaljite email na adresu: office@urbanline.rs, sa sledećim podacima:

  • broj računa/otpremnice po kojoj ste primili robu,
  • šifru i nazim artikla koji želite da zamenite,
  • šifru i naziv novog artikla za koji želite da zamenite prvobitno kupljeni artikal,
  • Vaš JMBG (opciono) i
  • Vaš broj dinarskog tekućeg računa na koji bismo uplatili eventualnu razliku novca. Ukoliko menjate artikla za artikal sa višom cenom, poslaćemo vam instrukcije za doplatu razlike.

 

Troškovi kurirske službe za vraćanje u naš magacin artikla koji želite da zamenite, kao i troškovi kurirske službe za slanje novog artikla na adresu kupca, padaju na teret kupca.

string(0) ""
string(0) ""