Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u državinu potrošača. (Važi samo za Online porudžbine).

Vaša izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. 

1. Vašu izjavu o odustanku možete dostaviti na našu e-mail adresu: office@urbanline.rs  ili poslati na adresu URBAN-LINE DOO, Požeška 31, 11030 Beograd i naglasiti za internet prodaju.

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti  ovde.

2. Nakon što primimo Vaš e-mail ili poštu, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.

3. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate ako ste pravno lice) i zajedno sa robom, pošaljete kurirskom službom na adresu koja vam bude poslata na Vaš e-mail.

4. Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora.

5. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

6. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni, zapakovani u originalnu ambalažu i oblepljenu samolepljivom trakom. Kao potrošač, u obavezi ste da snosite troškove vraćanja robe na našu adresu.

 

U slučaju odustanka od ugovora, povraćaj robe ne možete vršiti bez prethodnog slanja popunjenog obrasca za odustanak od  ugovora, na gore opisan način. Tak nakon dobijanja dokumenata za povraćaj robe od strane naših operatera, robu možete vratiti prema instukcijama za povraćaj koje ste dobili. Svaki paket koji je poslat bez predhodnog slanja izjave o odustajanju biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

 

Urban-line doo je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova, koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je trgovac ponudio.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu, u zavisnosti od toga šta nastupi prvo.

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji

 

***

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal iste, više ili niže cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja 011 245 1852 ili 064 218 9652 ili nam pošaljite email na adresu: office@urbanline.rs, sa sledećim podacima:

  • broj računa/otpremnice po kojoj ste primili robu,
  • šifru i nazim artikla koji želite da zamenite,
  • šifru i naziv novog artikla za koji želite da zamenite prvobitno kupljeni artikal,
  • Vaš broj dinarskog tekućeg računa na koji bismo uplatili eventualnu razliku novca. Ukoliko menjate artikla za artikal sa višom cenom, poslaćemo vam instrukcije za doplatu razlike.

 Troškovi kurirske službe za vraćanje u naš magacin artikla koji želite da zamenite, kao i troškovi kurirske službe za slanje novog artikla na adresu kupca, padaju na teret kupca.